Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Over ons

Projecten

Vleeshal is een centrum voor hedendaagse kunst in Middelburg, dat zowel binnen de muren van haar unieke gotische tentoonstellingsruimte als ook daarbuiten veelzijdige, verrassende en inspirerende projecten organiseert. Blader hier door het archief van onze projecten

Tentoonstellingen

Vleeshal nodigt (inter)nationale kunstenaars uit om speciaal voor haar atypische tentoonstellingsruimte nieuwe werken te ontwikkelen. Elke drie maanden is er een andere tentoonstelling in de Vleeshal te zien. Dit zijn zowel solo- als groepstentoonstellingen. Er worden films, video’s, performances, muziek, schilderijen en installaties getoond. Bekijk de huidige tentoonstelling.

Nomadisch programma

In 2015 startte Vleeshal haar Nomadisch programma als uitbreiding van haar bestaande tentoonstellingsprogramma in Middelburg. Binnen deze serie breidt Vleeshal haar missie om ruimte te bieden aan experiment uit en onderzoekt zij wat het betekent om kunstwerken in ongebruikelijke contexten te presenteren.

De curatoren van het Nomadisch Programma 2022–2023 waren Nomaduma Rosa Masilela en Thiago de Paula Souza. Het programma is opgebouwd rond de vraag: How do we learn to love each other while we are embattled on so many fronts? Blader door How do we learn...?

Publicaties

Sinds 1975 heeft Vleeshal meer dan 300 publicaties gemaakt, waaronder monografieën, kritische analyses, catalogi en boeken over kunstenaars die in Vleeshal hebben tentoongesteld. Van elk boek is één exemplaar opgenomen in de Vleeshal Bibliotheek, die in langdurig bruikleen is bij de ZB Bibliotheek van Zeeland. Bekijk hier de publicaties

Educatie

Vleeshal wil een open ruimte zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in hedendaagse kunst. Inclusiviteit en toegankelijkheid staan voorop: door op bepaalde dagen gratis toegang te verlenen en educatieve evenementen in de vorm van lezingen en workshops te organiseren, nodigt Vleeshal iedereen uit om deel te nemen aan het gesprek over hedendaagse kunst. Bekijk het educatieprogramma

Focus op Zeeland

Vleeshal is de enige instelling voor hedendaagse kunst in Zeeland en hecht daarom veel belang aan het onderhouden van haar lokale netwerk, het samenwerken met kunstenaars uit de regio, het deelnemen aan lokale evenementen en het beheren van de kunstcollectie van de gemeente. Daarnaast is Vleeshal verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk subsidiebeleid voor Middelburgse kunstenaars en reikt Vleeshal de Vleeshal Kunstprijs uit. Blader door projecten in Zeeland

Collectie

Vleeshal beheert een indrukwekkende collectie hedendaagse kunst, die bestaat uit verworven werken en werken die geschonken zijn door lokale en (inter)nationale kunstenaars. Daarnaast zijn er een veertigtal kunstwerken in de openbare ruimte van Middelburg in haar beheer. Verschillende projecten die Vleeshal organiseert relateren aan kunstwerken in de collectie van Vleeshal. Bekijk de collectie

Missie

Waarom heeft een middelgrote stad als Middelburg kunst nodig die op het eerste gezicht nieuw en vreemd aandoet? Kunst die voor veel inwoners niet onmiddellijk herkenbaar, niet mooi of verleidelijk is? Het soort kunst dat al decennialang in Vleeshal wordt getoond en gemaakt? Het antwoord is in wezen een stuk simpeler dan de vraag doet vermoeden. Hedendaagse kunst van het soort dat Vleeshal toont, bereidt ons voor op het nieuwe, op wat niet vertrouwd is, op wat we nog niet kennen. Wat net zo onbekend is als de toekomst die voor ons ligt.

–Ann Demeester, voormalig lid van de Raad van Toezicht van Vleeshal

Vleeshal presenteert experimentele, hedendaagse kunst aan een zo breed mogelijk publiek. Dit doet zij op het scherpst van de snede: kunst van hoog niveau, zo actueel mogelijk en van internationaal belang, wordt getoond in een uitdagende context. Door de luwte van haar Zeeuwse thuisbasis Middelburg ten opzichte van de randstad enerzijds en haar unieke, architecturale setting anderzijds weet Vleeshal kunstenaars uit te dagen hun praktijk te verbreden en bij bezoekers verrassing en reflectie aan te wakkeren.

Vleeshal draagt bij aan de ontwikkeling van de internationale kunst door veelbelovende kunstenaars, veelal aan het begin van hun artistieke loopbaan, uit te nodigen om in dialoog met de instelling nieuw werk te maken voor haar uitzonderlijke tentoonstellingsruimte. Imposante proporties, gotische spitsbogen en een tegelvloer in schaakbordpatroon maken deze voormalige markthal een welkom maar veeleisend alternatief op de gangbare ‘white cube’. Vleeshal biedt kunstenaars hier – letterlijk en figuurlijk – de broodnodige ruimte voor radicaal artistiek experiment. Haar rijke geschiedenis laat zien dat deze fysieke en intellectuele ruimte, die zij kunstenaars eerder beschikbaar stelde, vaak een essentieel keerpunt of verdieping in hun praktijk teweegbracht.

Locatie

Vleeshal is gevestigd in de vroegere vleeshal van het voormalige stadhuis aan de Markt in Middelburg. Het gebouw kenmerkt zich door zijn uitgesproken gotische architectuur. De unieke locatie heeft veel kunstenaars geïnspireerd tot het maken van bijzondere tentoonstellingen en heeft Vleeshal internationale bekendheid gebracht.

Van 2000 tot 2017 organiseerde Vleeshal tentoonstellingen in een tweede ruimte aan de Zusterstraat, voorheen bekend als De Kabinetten van De Vleeshal. Het Zusterstraatgebouw bood Vleeshal een aantal echte witte muren in intiemere ruimtes. Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen is Vleeshal Zusterstraat op 1 oktober 2017 gesloten.

Geschiedenis

Vleeshal begon als een locatie van de Gemeentelijke Culturele Dienst Middelburg (CDM), een orgaan voor lokale cultuur dat in 1975 werd opgericht met als doel een kunstcollectie aan te leggen. In 1992 werd de organisatie geherstructureerd en omgedoopt tot Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM), de nog altijd gangbare statutaire naam.

Gemeentelijke Culturele Dienst Middelburg (CDM)

1975–1982 Johan Vuyk, hoofd CDM
1976–1978 Piet van Dalen, conservator De Vleeshal
1979–1982 William Verstraeten, conservator De Vleeshal
1982–1991 Anton van Gemert, hoofd CDM

Directeuren
Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM)

1991–1992 Barbara Claassen-Schmal
1992–1993 Wim Don
1993–1999 Lex ter Braak
2000–2008 Rutger Wolfson
2008–2014 Lorenzo Benedetti
2014–huidig Roos Gortzak

Toen Roos Gortzak in oktober 2014 directeur van Vleeshal werd, was zij benieuwd hoe haar voorgangers met bepaalde vraagstukken omgingen. Wat was hun eerste tentoonstelling in de gotische hal? Hoe gingen zij een relatie met deze atypische tentoonstellingsruimte aan? Hoe betrokken zij Middelburg? Gortzak besloot deze en andere vragen voor te leggen aan de drie directeuren die haar voorgingen: Lex ter Braak (1993–2000), Rutger Wolfson (2000–2008) en Lorenzo Benedetti (2008–2014). Luister hier naar het rondetafelgesprek, waarin het publiek zich af en toe ook mengt.

Team

Directeur & curator
Roos Gortzak

Marketing, communicatie & development
Nienke van der Wal
nienke@vleeshal.nl

Assistent-curator
Adriënne van der Werf
adrienne@vleeshal.nl

Curatorial assistant
Roeliena Aukema
roeliena@vleeshal.nl

Managing editor Vleeshal publicaties
Julia Steenhuisen

Hoofd technische productie & gebouwbeheer
Eleanor Wright

Officemanager
Diana de Wit-Paauwe
office@vleeshal.nl

Financiële administratie & personeelszaken
Han-Na Verhulst
administratie@vleeshal.nl

Educatie in samenwerking met Kunsteducatie Walcheren & Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio
Adriënne van der Werf

Publieksbegeleiders
Hugo Bos, Jasmijn Roijen, Joanne Scott-Smith, Karin den Boer, Kars Hamelink, Lotte Dooms, Nienke van Houwelingen, Ploen Mevis, Robyn Tieman, Ruth Hengeveld, Xander Scheers

Website
Shadow Brand®

Website editors
Shadow Brand®
Roos Gortzak
Bibi van Scholten
Cathelijne Tiel
Luuk Vulkers

Pers

Voor persaanvragen en overige informatie kun je ons bereiken via

roeliena@vleeshal.nl
+31 (0)118 652200

Informatie

Vleeshal is een stichting (Stichting Beeldende Kunst Middelburg) en als zodanig geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (RSIN 8032.05.089).

Kantoor- en postadres

Simpelhuisstraat 7
4331 PH Middelburg

Statutaire doelstellingen

Doel van de stichting is:

  • het organiseren van activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst;
  • het beheren van de gemeentelijke collectie hedendaagse kunst van de gemeente Middelburg, voor zover bij overeenkomst en de stichting is vastgelegd.

Raad van Toezicht

Monique van Beek, Iris Cornelis, Marleen Bongers Dek, Annelies Meijers, Jerry Troy & Eva Wittocx

Rooster van af- en aantreden Raad van Toezicht

Huidige rooster van af- en aantreden

Nevenfuncties van RvT-leden

Jerry Troy

Eigenaar Ilion Holding BV (eigendom landgoed Villa Magnolia)

Eigenaar Villa Magnolia BV (exploitatie hotel Villa Magnolia)

Bestuurder Campsy Glenn BV (pensioen-BV Familie Troy)

Lid Economic Board Zeeland

Adviseur dagelijks bestuur Toeristisch ondernemend Zeeland

Adviseur Toeristische Impuls Veere, Gemeente Veere

Lid bestuurlijke werkgroep Merkorganisatie Zeeland ‘Shaping the future Delta’, Provincie Zeeland

Iris Cornelis

Vennoot Viervaart

Curator expositie hedendaagse kunst in Viervaart

Monique van Beek

Directeur Podium Bloos -Stichting Huis der Kunsten

Voorzitter Stichting Blackbirds

Annelies Meijers

Eigenaar AM Kwadraat

Systemisch team coach diverse teams Provincie Zeeland en Brabant / Hogeschool Zeeland/ GGZ

Zeeland/Orionis en andere organisaties, familie bedrijven buiten Zeeland en buiten de culturele sector

Bestuurder vereniging van Eigenaren – Zuiderflat Den Bosch

Eva Wittocx

Bestuurder Walter Leblanc Foundation, Brussel

Expert-beoordelaar Agentschap Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Gemeenschap, Brussel

Lid Algemene Vergadering Extra City Kunsthal, Antwerpen

Lid Kunstcommissie Vlaams parlement, Brussel

Lid Aankoopcomité MAC's - Musée d'Art Contemporain, Grand Hornu, Bergen

Lid Adviescomité Kunstintegraties, FOD Buitenlandse Zaken, Brussel

Lid Senaat KU Leuven, Leuven

Marleen Bongers Dek

Bestuursvoorzitter De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literaire kritiek /

Jurylid De Bronzen Uil, literaire prijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste Nederlandstalige debuut

Lid van de Algemene Vergadering De Monty

Beloningsbeleid

De directeur ontvangt een salaris. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen reiskosten per vergadering.

Jaarstukken

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Jaarverslag & jaarrekening 2023

Jaarrekeningen


Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

ANBI

Standaardformulier publicatieplicht

Steun

Vleeshal ontvangt financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeente Middelburg.