Educatieve workshop Worm in a Water Glass

Vivian Suter

Workshop

Zondag 3 juli 2022
9 – 11 am
Vleeshal (Kaart)

Gratis toegang

In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren (KEW) organiseerde Vleeshal meerdere educatieworkshops rondom de tentoonstelling Worm in a Water Glass van Vivian Suter. Deelnemende kinderen gingen onder meer actief met elkaar aan de slag in de schilderworkshop, waarin ze werkten op grote doeken.

During the final exhibition weekend of Worm in a Water Glass the works made by the participants of the workshops were shown among the other works by Suter.

Personen

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.