Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

A Volo d’Uccello (In Vogelvlucht)

Marinus Boezem

Solotentoonstelling

17 september – 24 oktober 2010
Vleeshal (Kaart)

Curator: Lorenzo Benedetti

Bijna tien jaar na de laatste samenwerking met Marinus Boezem presenteert Stichting Beeldende Kunst Middelburg een nieuw project van deze kunstenaar dat de titel A Volo d’Uccello (In Vogelvlucht) draagt en uit drie delen bestaat: een editie, een expositie in De Vleeshal en een multimedia-installatie. Drie bijdragen tot hetzelfde werk, waarin voor Boezem typische thema’s als de vlucht en de kathedraal worden gecombineerd en de poëzie van Franciscus van Assisi wordt vermengd met hedendaagse kunst.

In zijn werk legt Boezem vaker verbanden tussen architectuur en natuur, tussen geschiedenis en geografie, tussen tijd en ruimte: dichotomieën die vorm krijgen in een synthese tussen symbool en object. Een terugkerend element in zijn werk is het grondplan van een kathedraal, dat als geometrische ontwerptekening fungeert waar natuurlijke componenten aan worden toegevoegd. Een overbekend voorbeeld is De groene Kathedraal uit 1987, dat zich in Almere bevindt. In dit werk wordt de plattegrond van de Notre Dame van Reims weergegeven met populieren (Populus nigra italica).

Voor A Volo d’Uccello (In Vogelvlucht) heeft de kunstenaar de plattegrond van de basiliek van Assisi met vogelzaad uitgetekend. In de loop van enkele weken eten vogels de voorstelling van de basiliek op, zodat de architectuur als het ware naar het licht vliegt. Net als in Almere wordt ook hier de zoektocht van de mens naar spiritualiteit symbolisch weergegeven. De naar de hemel reikende bomen zijn als het ware de natuurlijke tegenhanger van de verticale dynamiek van de gotiek. A Volo d’Uccello (In Vogelvlucht) verwijst op zijn beurt naar het gedachtegoed van Franciscus van Assisi, waarbij de vogels de verbinding tussen hemel en aarde vormen. De volmaakte gotische geometrie gaat hand in hand met de cycli van de natuur, met de dynamiek van de vogels in de lucht.

De kathedraal wordt door Boezem ingezet als metafoor voor mathematische en bouwtechnische perfectie, maar verwijst ook naar het mysterie van de modus operandi bij het ontwerpen van dit soort gebouwen. Door een dialoog met de natuur wil de kunstenaar laten zien dat volmaaktheid ook daar intrinsiek aanwezig is. De spanning tussen de geometrie van de gotiek en de onregelmatigheid van de natuur is het leitmotiv dat aan de basis van veel projecten van Boezem ligt.

De drie onderdelen van het project vertegenwoordigen drie verschillende manieren van kijken. De editie; het werk in de openbare ruimte cq. privésfeer dat zich op het dak van het atelier van de kunstenaar bevindt en het best toegankelijk is voor het publiek via een webcam die de veranderingen vastlegt en rechtstreeks uitzendt. Het derde en laatste onderdeel is de tentoonstelling waarin het werk op het dak van Boezems atelier wordt overgedaan, maar dan in De Vleeshal. De expositie in De Vleeshal gaat over het proces van schepping van de basiliek en de vernietiging ervan door vogels: een thema dat de kunstenaar in de voorbije dertig jaar binnen deze gotische ruimte vaker heeft verkend.

Parola


17.09.2010, 15.00 uur
Damplein, Middelburg
Ceremonieel plaatsen van een kunstwerk van Francesco Arena (IT) in de vloer van het Podio del Mondo per l’Arte van Marinus Boezem. Met een performance door de kunstenaar.


Beyond the Dust: Artists’ Documents Today


17.09.2010, 16.00 uur
De Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, Middelburg

Finissage


23.10.2010, 16.00 uur
Marinus Boezem in gesprek met Jan Hoet in de burgerzaal (boven De Vleeshal)

Publicatie