Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Porsche Academie

Marinus Boezem

Werk
1976/2015

18.04 Aernout Mik | 25.04 Liesbeth Bik | 02.05 Lex ter Braak | 09.05 Irene Fortuyn | 16.05 Marinus Boezem | 23.05 Hans van Houwelingen

Uit onvrede over het kunstonderwijs zoals dat op bestaande academies werd aangeboden bedacht Marinus Boezem in 1976 een alternatief: Porsche Academie, een academie zonder directie, zonder gebouw, alleen bestaande uit zeven ‘hoogleraren’, naar behoefte oproepbaar voor studenten. De hoogleraren, ‘bekende kunstenaars die het educatieve aspect als een belangrijk element zien van hun kunstenaarschap’, zouden allen beschikken over een snelle Porsche om binnen 24 uur ter plaatse te zijn om de student consult te geven. Een verwijzing naar de Rijkspolitie, die indertijd Porsches tot haar beschikking had om hulpbehoevenden te hulp te schieten.

In het eerste concept van de manifestatie stond een presentatie over de Porsche Academie van Maxine Kopsa en Riet Wijnen van Kunstverein Amsterdam gepland. Dank gaat uit naar hen voor het opmerkzaam maken op Boezems Porsche Academie. In de zes weken van de manifestatie kreeg dit plan voor een alternatieve kunstacademie, dat niet eerder werd uitgevoerd, tijdelijk een gestalte. Speciaal voor deze gelegenheid werden zes hoogleraren benoemd: Liesbeth Bik, Lex ter Braak, Irene Fortuyn, Hans van Houwelingen, Aernout Mik en Marinus Boezem zelf. Iedere zaterdag reed één van hen in een Porsche door het land.

Vanaf 24 uur van tevoren konden studenten en andere beginnende kunstenaars vanuit het hele land contact opnemen met De Vleeshal om zich aan te melden voor een consult. Zij hoefden zich daarbij niet te specificeren. De opzet was zo dat zij hun vraag of probleemstelling één op één aan de hoogleraar konden voorleggen, ongehinderd door publieke of sociale bemoeienis.

Artikel Metropolis M

Bij wijze van eenmalige diesviering werd er op zondag 26 april van 14:00–17:00 een symposium gehouden over het huidige kunstonderwijs. Het symposium werd ontwikkeld in samenwerking met University College Roosevelt.

Edition

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.