Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Nachthutje in de komkommerhof

Liesbeth Labeur

Solotentoonstelling

25 januari – 29 maart 2015
Vleeshal (Kaart)

Curator: Laurie Cluitmans

 | Nachthutje in de komkommerhof | Liesbeth Labeur

Liesbeth Labeur won de SBKM / De Vleeshal Kunstprijs 2013. Samen met curator Laurie Cluitmans maakt zij een tentoonstelling in De Vleeshal.

In het werk van Liesbeth Labeur strijden woorden, strijdt hét woord om een plaats. Soms als uitgangspunt, soms als uiteindelijke vorm, maar altijd geïnformeerd vanuit de specifieke context van de bevindelijke-gereformeerde cultuur. Labeur groeide op in deze subcultuur, waarin het woord, in het bijzonder het piëtistisch woordgebruik van de Tale Kanaäns leidend was en het alledaagse leven strikt vormde. Binnen haar oorspronkelijke Bijbelse context heeft de titel van deze tentoonstelling, Nachthutje in de komkommerhof, een specifieke betekenis.

Ontleend aan de profeet Jesaja (1:8) verwijst Nachthutje in de komkommerhof naar een schuilplek te midden van rumoer, een plek van geborgenheid waar reflectie mogelijk is, een soort binnenkamer. In De Vleeshal was deze archaïsche binnenkamer het vertrekpunt voor een monumentale installatie, waarin de kunstenaar architectonische elementen combineerde met verwijzingen naar een – voor niet-ingewijden soms ondoordringbaar – piëtistisch idioom. Met een ruimtevullende installatie in de gotische Vleeshal, nodigde Labeur de bezoeker uit tot een spel met verschillende talige interpretaties. Labeur gebruikte hier echter ook de beeldende, associatieve kracht van deze zinsnede om een ander potentieel in de taal bloot te leggen.

Voor de SBKM/De Vleeshal Kunstprijs 2013 werd een open oproep uitgeschreven aan kunstenaars uit de gemeente Middelburg. De selectiecommissie, bestaande uit Menno de Nooijer, Steven ten Thije, Wim Waelput en curator Laurie Cluitmans, koos een achttal kunstenaars bij wie Cluitmans een atelierbezoek aflegde. De prijs werd toegekend aan Liesbeth Labeur. Deze tentoonstelling was het resultaat van een doorlopende dialoog die in 2014 plaatsvond tussen Liesbeth Labeur en Laurie Cluitmans.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen de verdiepende publicatie Binnenkamers; een overdenking, met een voorwoord van Roos Gortzak (directeur SBKM/De Vleeshal) en bijdragen van Laurie Cluitmans, Margaretha Christina de Jong, Fred van Lieburg en Franca Treur.

Deel van de tentoonstelling was een publieksprogramma, bestaande uit workshops voor kinderen, een gesprek en rondleiding met studenten van University College Roosevelt en andere geïnteresseerden, en een muziekavond rondom ‘refosound’. Tijdens de ‘refosound’ avond werd de performance Een Spaarzaam Woord van Looped-Exodus opgevoerd.

Publicatie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Mondriaan Fonds en gemeente Middelburg.