Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Vleeshal Kunstprijs

Open Call

22 september – 24 oktober 2022
Vleeshal (Kaart)

Deze Open Call is gesloten. Nieuwe aanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen.

1.) Vleeshal Kunstprijs
Een keer in de vijf jaar reikt Vleeshal de Vleeshal Kunstprijs uit aan een veelbelovend kunstenaar uit Middelburg. Deze kunstenaar wint niet alleen een solotentoonstelling in de Vleeshal, maar ook een nauwe samenwerking met een talentvolle, externe curator die door de Vleeshal wordt uitgenodigd. Dit keer is curator en schrijver Martha Jager uitgenodigd.

De prijs stelt zich ten doel kunstenaars uit Middelburg te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. Om mee te dingen naar de Vleeshal Kunstprijs 2023 kunnen Middelburgse kunstenaars hun portfolio en het speciale aanvraagformulier insturen. De Vleeshal subsidiecommissie, bestaande uit Dagmar Dirkx, Maartje Korstanje en Arnisa Zeqo, zal de portfolio’s samen met Martha Jager bestuderen. Acht kunstenaars zullen geselecteerd worden voor een studiobezoek door Jager. Naar aanleiding van deze studiobezoeken wordt de winnaar gekozen, die in nauwe samenwerking met Jager een solotentoonstelling in de Vleeshal zal ontwikkelen. De studiobezoeken zullen in november/december 2022 plaatsvinden.

Pieter Slagboom won de Vleeshal Kunstprijs in 2018, waarbij Julia Geerlings de externe curator was. De Vleeshal Kunstprijs 2013 ging naar Liesbeth Labeur, met Laurie Cluitmans als gastcurator.

Procedure
Uw aanmelding voor de Vleeshal Kunstprijs dient uiterlijk 24 oktober 2022 ingeleverd te zijn. Het digitaal indienen van de aanvraag verdient onze voorkeur. Het speciale aanmeldformulier en uw portfolio kunnen gestuurd worden naar adrienne@vleeshal.nl. Mocht u uw aanvraag liever op papier indienen, houdt u er dan rekening mee het papieren aanvraagformulier in te dienen in viervoud, met inbegrip van eventuele bijlagen. Dit kan naar ons nieuwe kantoor op Simpelhuisstraat 7, 4331 PH, Middelburg.

Aanvragen die na deze datum binnenkomen kunnen niet behandeld worden. Wij adviseren u het formulier zorgvuldig in te vullen. Onvolledige aanvragen zonder portfolio worden niet in behandeling genomen

De Vleeshal subsidiecommissie komt begin november bijeen om te beslissen welke acht kunstenaars worden geselecteerd voor de atelierbezoeken. Uiterlijk 16 november laten wij u weten of u voor deze bezoeken bent geselecteerd. Deze vinden plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 december. De tentoonstelling van de Vleeshal Kunstprijs vindt plaats in september 2023.

2.) Subsidies Middelburgse kunstenaars
Met de subsidieregeling Middelburgse kunstenaars stimuleert Vleeshal (SBKM) kunstenaars die in Middelburg wonen of hun atelier hebben in Middelburg projecten aan de slag te gaan of wegen in te slaan om zich verder te ontwikkelen binnen hun kunstenaarspraktijk. Tevens stelt de stichting zich ten doel het Middelburgse kunstklimaat te stimuleren, met een blik naar buiten – waarbij Vleeshal een rol kan spelen in het buiten de provincie treden van kunstenaars. De subsidieregeling biedt kunstenaars niet alleen de mogelijkheid financiële steun te krijgen voor hun werk, maar ook om inhoudelijke feedback te krijgen van 3 experts uit het (inter)nationale kunstveld.

Projectsubsidie
Vleeshal (SBKM) vindt het van groot belang dat Middelburgse kunstenaars in staat worden gesteld om bijzondere projecten te realiseren. Projecten die voor een subsidie in aanmerking komen, moeten van aantoonbaar belang zijn voor de ontwikkeling van het oeuvre. Een project is een in tijd begrensde activiteit met een duidelijk concept en doel, het heeft een eenmalig karakter. Een voor subsidie in aanmerking komend project kan vele vormen aannemen, variërend van bijvoorbeeld het vervaardigen van een bijzonder werk tot een werk- of studiereis, van tentoonstelling tot publicatie. Kunstenaars kunnen maximaal de volgende bedragen krijgen voor een projectsubsidie, bij een totale projectbegroting van:

< € 1.000 — 100%
€ 1.000 – € 1.333 — € 1.000
€ 1.334 – € 2.999 — 75%
€ 3.000 – € 4.449 — € 2.250
€ 4.500 — 50%, maximaal € 3.400

Stimuleringssubsidie
De kunstenaar is toe aan een nieuwe ontwikkeling in zijn oeuvre, maar heeft nog geen vastomlijnd plan. De subsidie is bedoeld om de kunstenaar gedurende een bepaalde periode de financiële vrijheid te geven zich volledig op zijn/haar werk te concentreren en nieuwe dingen uit te proberen. Kunstenaars kunnen een bedrag van € 750 per maand krijgen, met een maximum van 3 maanden.

Procedure
Uw aanmelding voor de subsidies Middelburgse kunstenaars dient uiterlijk 24 oktober 2022 ingeleverd te zijn. Het digitaal indienen van de aanvraag verdient onze voorkeur. Het speciale aanmeldformulier en de bijlage (gelieve aan te leveren in één pdf bestand) kunnen gestuurd worden naar adrienne@vleeshal.nl. Mocht u uw aanvraag liever op papier indienen, houdt u er dan rekening mee het papieren aanvraagformulier in te dienen in viervoud, met inbegrip van eventuele bijlagen. Dit kan naar ons nieuwe kantoor op Simpelhuisstraat 7, 4331 PH, Middelburg.

Aanvragen die na 24 oktober 2022 binnenkomen kunnen niet behandeld worden. Wij adviseren u het formulier zorgvuldig in te vullen. Onvolledige aanvragen zonder portfolio worden niet in behandeling genomen.

Serie

Een keer in de vijf jaar reikt Vleeshal de Vleeshal Kunstprijs uit aan een veelbelovend kunstenaar uit Middelburg. Deze kunstenaar wint niet alleen een solotentoonstelling in de Vleeshal, maar ook een nauwe samenwerking met een talentvolle, externe curator die door de Vleeshal wordt uitgenodigd. De prijs stelt zich ten doel kunstenaars uit Middelburg te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling.

Vleeshal is een internationaal georiënteerd centrum voor hedendaagse kunst, geworteld in Zeeland. In de serie Zeeland Focus vieren we met verschillende projecten en evenementen de lokale hedendaagse kunst en cultuur van Zeeland.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeente Middelburg.