Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

A Quiz (again)

Nedko Solakov

Solotentoonstelling

14 juli – 5 september 2012
Vleeshal (Kaart)

Curator: Lorenzo Benedetti

Nedko Solakov, 2012
Installatiefoto
Leo van Kampen fotografie | A Quiz (again) | Nedko Solakov

De SBKM/De Vleeshal beheert de gemeentelijke kunstcollectie die is ondergebracht in het depot van het M HKA in Antwerpen. Met een reeks van tentoonstellingen in De Vleeshal en in De Kabinetten van De Vleeshal wordt deze collectie regelmatig in de schijnwerpers gezet. Na enkele overzichtstentoonstellingen werd vorig jaar het werk Grossmut Begatte Mich van Pipilotti Rist getoond. Dit jaar het recent aangekochte L’isola van Rossella Biscotti en later dit jaar volgt The Center of the World van Jimmie Durham uit 1995. Deze zomer A Quiz (again) van Nedko Solakov. Nedko Solakov is een van de belangrijkere hedendaagse Bulgaarse kunstenaars. Dit jaar is zijn werk te zien op Documenta (13) in Kassel.

In 1998 maakte Nedko Solakov de tentoonstelling A Quiz voor De Vleeshal. Recentelijk schonk hij deze tentoonstelling aan de SBKM. Zijn werk This is me too… uit 1996 was al eerder opgenomen in de collectie en dit jaar te zien bij de grote overzichtstentoonstelling in het S.M.A.K in Gent. Bij deze vrolijke, interactieve tentoonstelling kan het publiek een prijs winnen, iets mee naar huis nemen, een metafoor voor het opdoen van een ervaring na het bezoek van een tentoonstelling in het dagelijks leven. 

Toenmalig Vleeshal directeur Lex ter Braak schreef in 1998: “In zijn werk voor de Vleeshal, A Quiz, is het uitgangspunt een droom. Een van de standbeelden in de Vleeshal, zo geeft een tekst op een groot doek aan, heeft de kunstenaar in diens droom een idee toevertrouwd. Al jaren is hij bezig geweest de exacte grondpositie te bepalen van de sluitstenen in het plafond. En hij kan de kunstenaar verzekeren dat dat geen eenvoudige opgave is. Hij adviseert de kunstenaar de bezoekers uit te dagen de plaats van deze sluitstenen te lokaliseren op de vloer alsof die een spiegel is. En de winnaar moet een beloning in het vooruitzicht gesteld worden: 5 kg van het beste vlees bij de beste slager b.v.

In A Quiz wordt de bezoeker daadwerkelijk uitgenodigd de ruimte aan de hand van een numerieke maatverdeling te beproeven en de gevraagde coördinaten van 4 sluitstenen op een formulier in te vullen. Hij die het juiste antwoord heeft gegeven krijgt de hoofdprijs: 4 originele tekeningen (editie) van Nedko Solakov, 5 kg van het beste vlees bij de beste slager uit Middelburg en een jaar gratis entree tot de Vleeshal. De uitslag zal door een deskundige jury op de laatste dag van de tentoonstelling bekend gemaakt worden.

Hoewel de inrichting van de Vleeshal praktisch is en erop gericht de bezoeker zijn weg door de gestelde (amusements)vraag te laten vinden is zij tegelijk autonoom en sculpturaal. De verschillende elementen zoals de vitrine met de prijzen, het voorbeeldtouw met schietlood, de kluis voor de formulieren, de bordjes die de vloer in een raster verdelen enz. transformeren de ruimte en scheppen een sfeer waarin ernst, scherts en ironie onontwarbaar met elkaar verbonden zijn. In die mengeling is het moeilijk uit te maken wat de boventoon heeft: de ironie van het spel, de ernst van het sculpturale meten of de scherts van de handeling.”

Serie

Vleeshal is niet alleen een bijzonder centrum voor hedendaagse kunst dankzij haar atypische tentoonstellingsruimte en verrassende programmering, maar ook omdat zij een collectie heeft - een unicum. In de jaren 1990 werd onder impuls van toenmalig directeur Lex ter Braak aan een ambitieuze collectie van hedendaagse beeldende kunst begonnen. Deze collectie was bestemd voor een nieuw voorzien museum in Middelburg, ontworpen door Aldo en Hannie van Eyck. In 1995 werd duidelijk dat er helaas onvoldoende politiek draagvlak was voor dit museum. De aanzet van collectievorming had daardoor zijn mogelijke context en zichtbaarheid verloren en bezwaarde Vleeshal. De collectie was een opslagkost en beheersvraagstuk geworden.

De collectie werd in 2005 in langdurige bruikleen aan het M HKA in Antwerpen gegeven. De keuze viel op M HKA vanwege de nauwe historische banden tussen Middelburg en Antwerpen, het collectieprofiel van het museum en het feit dat directeur van M HKA, Bart De Baere, lid was van de commissie die in de jaren 1990 kunstwerken voor het nog te bouwen Middelburgse museum aankocht.

De collectie bestaat uit twee delen. Het ene deel omvat landelijke en lokale kunst uit de BKR-regeling (de afkorting BKR staat voor Beeldende Kunstenaars Regeling, een regeling, die van 1949 tot 1987 kunstenaars een tijdelijk inkomen bood in ruil voor kunstwerken of andere artistieke tegenprestaties). Het andere deel bestaat uit kunstwerken van internationale hedendaagse kunstenaars (o.a. Jimmie Durham, Nedko Solakov, Suchan Kinoshita, Cameron Jamie, Pipilotti Rist en Job Koelewijn).

Er is al jaren geen actief aankoopbeleid meer. De collectie wordt hier en daar uitgebreid met sporadische aankopen en schenkingen van kunstenaars die deel uitmaken van het Vleeshal-programma.