Venus projekt, uomimi ilustri, recente werken

Willem Buijs

Solotentoonstelling

12 – 28 september 1980
Vleeshal (Kaart)

Kunst en tijd,
Ervaring van tijd als kunstbeleving:
De dynamiek van verandering en beweging, schoksgewijs verspringen van het beeld, groei misschien:
Tijdsgevoel, begrip, voorstelling en beleving:
Het werkterrein van zowel onderzoeken, als psycholoog als (kuituur) filosoof.
Kunst in de tijd, zijn in de tijd, l’étre.
Het spoor terug, de eigen-tijd voorbij:
De kunstenaar als onderzoeker, rapporteur, medespeler in het tijdsbegrip.

Willem Buijs remt de beelden uit een verleden voor het gebruik van nu door ze in een nieuw kader – ontdaan van wat toevallig is in hun omgeving – te presenteren. Op die manier brengt hij een verzelfstandiging van het beeld tot stand, die af en toe zelfs – via de weg van abstrahering – tot de abstraktie leidt.

Personen