This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

Venus projekt, uomimi ilustri, recente werken

Willem Buijs

Solo exhibition

12 – 28 September 1980
Vleeshal (Map)

Willem Buijs
Exhibition view | Venus projekt, uomimi ilustri, recente werken | Willem Buijs

This text is only available in Dutch

Kunst en tijd,
Ervaring van tijd als kunstbeleving:
De dynamiek van verandering en beweging, schoksgewijs verspringen van het beeld, groei misschien:
Tijdsgevoel, begrip, voorstelling en beleving:
Het werkterrein van zowel onderzoeken, als psycholoog als (kuituur) filosoof.
Kunst in de tijd, zijn in de tijd, l’étre.
Het spoor terug, de eigen-tijd voorbij:
De kunstenaar als onderzoeker, rapporteur, medespeler in het tijdsbegrip.

Willem Buijs remt de beelden uit een verleden voor het gebruik van nu door ze in een nieuw kader – ontdaan van wat toevallig is in hun omgeving – te presenteren. Op die manier brengt hij een verzelfstandiging van het beeld tot stand, die af en toe zelfs – via de weg van abstrahering – tot de abstraktie leidt.