Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Some of It Falls from the Belt and Lands on the Walkway Beside the Conveyor

Christopher Aque, Aria Dean, Rindon Johnson, Claudia Pagès

Groepstentoonstelling

16 juli – 11 september 2022
Vleeshal (Kaart)

Curator: Yaby

Some of It Falls from the Belt and Lands on the Walkway Beside the Conveyor | Christopher Aque, Aria Dean, Rindon Johnson, Claudia Pagès

Some of It Falls from the Belt and Lands on the Walkway Beside the Conveyor gaat over het belang om buiten de gebaande paden te treden. Of om dichterbij de titel te blijven: het gaat over de kracht van datgene dat (bewust of onbewust) van de lopende band afvalt. De titel wijst naar een aantal ideeën achter deze groepstentoonstelling: hoe een context bepaalt hoe dingen zich voortbewegen (een geolied systeem waarbinnen alles volgens vooraf ingestelde parameters circuleert); hoe ophoping, afval en morsen binnen een systeem de circulatie niet helemaal tot stilstand brengen, maar een beetje ontregelen. De tentoonstelling laat zien dat het mogelijk is om je aan de gangbare stroom te onttrekken en een ruimte ernaast in te nemen.

Een juridisch proces, een economisch systeem, een taal, een openbare ruimte, een esthetisch kader... Elke gegeven context is beperkend, maar vormt tegelijkertijd ook de onontkoombare basis voor bevrijding. Alle contexten hebben namelijk hun residu, een zekere mate van lekkage of een overvloed waar verankerde normen, waarden en gebruiken in de war raken, waardoor er openingen ontstaan voor een niet standaard bestaan. Er is een geschiedenis van politieke en esthetische experimenten die binnen deze openingen een manier hebben gevonden om door contexten te navigeren, om van binnenuit deze bestaande structuren en beperkingen te bevragen en alternatieven voor te stellen. De kunstwerken die hier zijn samengebracht, breiden deze benadering uit door de problemen en mogelijkheden van verschillende contexten en gesloten systemen aan te pakken, hun gewoonlijke stromen te observeren en alternatieve manieren van circulatie te vormen.

Christopher Aque, Aria Dean, Rindon Johnson en Claudia Pagès doen in hun kunstwerken allemaal iets met het residu: of het nu gaat om letterlijk afval, om secundaire producten die worden gegenereerd door de handelingen in grotere primaire systemen, om de vergeten rol die het industriële beheer van de dood heeft gespeeld in de vorming van het modernisme, of om alternatieve manieren je door de openbare ruimte te bewegen. Deze kunstwerken gaan in op de wrijvingen tussen het residu en het primaire systeem. Daarbij verwijzen de werken ook naar de plaats waar ze zich bevinden: de Vleeshal was vroeger de vleesmarkt van het voormalige stadhuis, een gotisch gebouw in het centrum van een oude havenstad die diep is verweven met de geschiedenis van koloniale handel, politieke macht en culturele hegemonie. Deze tentoonstellingsruimte, die wordt gekenmerkt door commercie en bestuur, is zelf ook een context vol codificaties met betrekking tot de toewijzing van waarde, het in banen leiden van verlangen en de distributie van lichamen en betekenissen.

Tentoonstellingsboekje (PDF)

Serie

Vleeshal nodigt met enige regelmaat gastcuratoren uit om tentoonstellingen in de Vleeshal te organiseren en om andere projecten te ontwikkelen. Op deze manier willen we nieuwe perspectieven verwelkomen en bijdragen aan talentontwikkeling.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gemeente Middelburg.