Educatieve workshop Nachthutje in de komkommerhof

Workshop

9 februari – 27 maart 2015
Vleeshal (Kaart)

Gratis toegang

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 (primair onderwijs) en klas 1 t/m 3 (onderbouw voortgezet onderwijs)

Teken het meest dappere dat je ooit hebt gedaan (of gedroomd, of gefantaseerd...)

De kinderen maakten met marker een tekening en knipten deze vervolgens uit. Als het knipsel klaar is, toverden ze met behulp van een spuitbus nieuwe tekeningen tevoorschijn. Door de uitgeknipte tekening en de restvorm als sjablonen te gebruiken ontstond er een verrassend lijnenspel.

Liesbeth Labeur gaf de workshops samen met Femke Gerestein.

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.