Werken

Hans de Wit, Jacques van Erven, Thomas van der Linden

Groepstentoonstelling

18 maart – 10 april 1983
Vleeshal (Kaart)

De tentoonstelling omvat een keuze uit het werk van een drietal schilders van gelijke leeftijd met dezelfde vakopleiding. Het voor het merendeel niet eerder geëxposeerde werk weerspiegelt een veelal sterk persoonsgebonden thematiek, waaraan met behulp van puur schilderkunstige middelen vorm wordt gegeven. Hoewel het werk voor zich spreekt geven de in de catalogus opgenomen teksten aanvullende informatie over de achterliggende ideeënwereld.