The Weather

Frances-Marie Uitti

Workshop

Zondag 10 mei 2015
9 am – 2 pm
Vleeshal (Kaart)
Kloveniersdoelen Middelburg (Kaart)

Gratis toegang

10 mei, 11:00 uur, De Kloveniersdoelen (deel 1 & 2)

In deze workshop vertelde Frances-Marie Uitti over haar improvisaties en composities. Ze behandelde verschillende modellen van improvisatie en gaf voorbeelden van haar methodiek. De workshop bestond uit het improviseren met instrumenten gebaseerd op door haar gecomponeerde improvisatie modellen. Ze stelde hiervoor groepen samen van vijf musici per groep. Publiek was van harte welkom.

10 mei, 15:00 uur, Vleeshal (deel 3)

Tijdens deze workshop werd er geïmproviseerd op het werk van Marinus en Natasja Boezem waarbij door Frances-Marie Uitti gecomponeerde modellen van improvisatie werden gebruikt. Groepen van drie tot vijf musici werden verspreid opgesteld in de Vleeshal en gecoördineerd door Uitti, in aanwezigheid van publiek dat zich door de ruimte bewoog.

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.