Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

The Body in Crisis

Falke Pisano

Solotentoonstelling

1 april – 20 mei 2012
Vleeshal (Kaart)

Curator: Lorenzo Benedetti

'The Body in Crisis', 2012
Installatiefoto
Leo van Kampen fotografie | The Body in Crisis | Falke Pisano

Stichting Beeldende Kunst Middelburg presenteert The Body in Crisis, de eerste solotentoonstelling van Falke Pisano bij een Nederlandse instelling, van 1 april tot en met 20 mei in the Vleeshal.

The Body in Crisis bestaat uit een serie werken waarmee Falke Pisano onderzoekt welke rol representatie kan spelen in het ervaarbaar maken van de voortdurende staat van crisis waarin het lichaam – door de geschiedenis heen – terecht komt, ten gevolge van politieke, sociale en economische veranderingen.

In de Vleeshal presenteert Pisano drie sculpturale installaties en enkele video’s waarin ze dit onderwerp van verschillende kanten benadert. Ze richt zich bijvoorbeeld op de conditie van het lichaam zelf (Welke krachten werken er in op het lichaam, hoe reageert het lichaam hierop?), op het functioneren van historische representaties in hun originele context (wie heeft het werk of de afbeelding gemaakt? Met welk doel en met wat voor publiek in gedachten?), maar ze vraagt zich ook af hoe het mogelijk is binnen de hedendaagse kunst deze historische momenten en hun relevantie voor de huidige condities te activeren.

Een serie lage obstakels vormt zowel een blokkade als een presentatie systeem waarmee Pisano zes historische referenties introduceert die steeds terugkomen in de tentoongestelde werken: zes jaartallen, zes plekken en zes gebeurtenissen die een verandering markeren waarbij het lichaam in crisis terecht kwam. Zoals bijvoorbeeld het jaar 1915, toen het eerste geval van Shellshock gemeld werd vanuit de loopgraven in Frankrijk, of het jaar 1984, wanneer in Houston de Corrections Corporation of America de eerste Amerikaanse geprivatiseerde gevangenis opent.

Het zijn ook zes zwarte panelen, gedeeltelijk verborgen achter zwarte gordijnen, die een structuur van herhaling vormen, de ruimte en het ritme van de Vleeshal doorbrekend. De gordijnen geven een ervaring van een verstoring van directe perceptie, maar de beelden blijken al te zijn verplaatst naar een muur verderop, waar schoolkrijt tekeningen een ketting van fysieke transformaties weergeven.

In de video The Body in Crisis (Notes on Distance, Repetition and Representation) komt het idee van herhaling en verstoorde waarneming terug. Vanuit een witte achtergrond worden verschillende afbeeldingen steeds beter zichtbaar. Het is mogelijk de situaties die ze weergeven te onderscheiden: Een vrouw wordt, vastgebonden aan een ladder, richting een brandstapel geduwd; Een gladiator wordt behandeld buiten het blikveld van de toeschouwers in het amfitheater; Een soldaat wordt afgebeeld als skelet. Terwijl deze beelden door een voice-over worden beschreven en in context geplaatst, schuift er echter een zwarte balk het beeld in, die de afbeelding weer afdekt voordat het zich helemaal uit de achtergrond heeft losgemaakt.

Het wordt in deze video duidelijk dat Pisano een potentieel ziet in het formaliseren van de afstand die inherent aanwezig is in elke representatie (“Re-presentatie re-creëert de aanwezigheid van iets dat er niet is. Als hetgene dat gerepresenteerd moet worden aanwezig zou zijn, dan zou het niet nodig zijn om het te representeren”, citaat F.P.) als een concrete obstructie in de driehoek object-representatie-subject. Daarbij gebruikt ze herhaling als een methode/strategie om deze obstructie productief te maken, om de mogelijkheid van een ervaring te creëren (een aanwezigheid in het heden) in de vorm van een oneindige, destabiliserende, transformerende herhaling.

In de periode 2005-2010 werkte Falke Pisano aan het project Figures of Speech. Een deel hiervan werd getoond in de tentoonstelling Herfsttij van het modernisme in de Vleeshal Markt en in de Vleeshal Zusterstraat (15.01.-18.03.2012).

Een deel van het werk The Body in Crisis (Housing, Treating and Depicting), 2012, werd gemaakt in opdracht van en gecoproduceerd door Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Met ondersteuning van de Nederlandse Ambassade in Madrid.

Falke Pisano werd geboren in Amsterdam, woont en werkt in Berlijn. Ze wordt gerepresenteerd door Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam, Balice Hertling in Parijs en Hollybush Gardens in Londen.