Space Between

John Baldessari

Solotentoonstelling

12 juli – 3 augustus 1985
Vleeshal (Kaart)

Curator: Anton van Gemert

Het speciaal voor de Vleeshal ontwikkelde project sluit aan op een recente reeks. Opnieuw gaat het om de relaties, ditmaal enkel tussen beelden i.c. een dubbele serie portretten 2 × 6 mannen en 2 × 6 vrouwen. ln deze installatie staan twee eerder in het werk van Baldessari gehanteerde aspecten centraal. lk doel hierbij op het gegeven van het scheppen van een dusdanige onderlinge afstand tussen de beelden en/of de hierop afgebeelde sleutelfiguren tot op het punt waarop nog juist het contact in stand blijft en nog geen opdeling ontstaat.