Schilderijen

Siegfried Anzinger

Solotentoonstelling

23 juni – 19 augustus 1990
Vleeshal (Kaart)

Curator: Anton van Gemert

De omvangrijke reeks die aan deze publikatie over het werk van Siegfried Anzinger voorafging, is indicatief voor de inspanningen die worden gedaan om de betekenis van zijn werk nader te preciseren. Dit zou op zich welhaast voldoende zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat, van de generatie schilders die sinds de jaren zeventig meer of minder furore maakten, Anzingen tot de selecte groep moet worden gerekend die de internationale slijtageslag van trends en hausses zal blijken te weerstaan.

Parallel aan de tentoonstelling is de gesigneerde catalogus, met tekening f100- “de laatste correctie”, uitgegeven.