Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Published by Åbäke

Åbäke

Groepstentoonstelling

20 maart – 26 juni 2011
Vleeshal Zusterstraat (Kaart)

Curator: Lorenzo Benedetti

Åbäke, 2011
Installatiefoto
Leo van Kampen fotografie | Published by Åbäke | Åbäke

De tentoonstelling Published by: Åbäke is georganiseerd in het kader van de tentoonstellingenreeks Published by: in De Kabinetten van De Vleeshal en brengt een selectie kunstenaarswerken, publicaties en documenten bijeen die licht werpen op de praktijken van kunstenaars en uitgevers die geïnteresseerd zijn in boeken, niet zozeer als voltooide objecten of vormen, maar vanwege hun ontwrichtende potentieel en hun vermogen nieuwe sociale situaties te creëren waarin nieuwe relaties en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.

De derde tentoonstelling van de reeks Published by wordt, na Roma Publications en Castillo Corrales, samengesteld door het Londense collectief Åbäke. Onder de titel Published by De Vleeshal brengt Åbäke een dialoog op gang tussen enkele ‘bewaarders van boeken’ in Middelburg. De tentoonstelling vindt plaats op verschillende locaties: behalve De Vleeshal ook de Zeeuwse Bibliotheek, boekhandel De Drvkkery en tweedehands boekwinkel De Boekenbeurs. Åbäke onderzoekt met name de sociale dynamiek van het boek op plaatsen waar boeken kunnen worden geleend, al dan niet tweedehands gekocht of bezichtigd, maar ook de geschiedenis van sommige boeken en de intermenselijke relaties die erdoor ontstaan. Het collectieve aspect van het boek wordt verkend, op de grens van het persoonlijke en het publieke. Zo laat Åbäke in het kader van The Sign of the Vandal bibliotheekboeken signeren door hun auteurs: ze worden van een opdracht voorzien en vervolgens op hun plaats in de bibliotheek teruggezet. Het boek is een middel om ideeën uit te wisselen, het creëert nieuwe perspectieven en nieuwe ruimten, het is niet alleen een communicatiemiddel maar zorgt ook voor momenten van reflectie. Een boek is meer dan een object, het is een instrument om nieuwe ruimten op te roepen.

De tentoonstellingenreeks Published by streeft ernaar de mogelijkheden van publicaties voor de curator, de kunstenaar en de graficus in kaart te brengen. Er worden verbanden gelegd tussen de tentoonstellingsruimte, de geografische locatie en de dynamiek van het boek om de continuïteit tussen tentoonstelling en boek aan te tonen. Deze serie curatorprojecten laat zien hoe de scheidslijn tussen tentoonstelling en publicatie steeds dunner wordt.