Herplaatsen van het stadhuis

William Verstraeten

Solotentoonstelling

17 februari – 11 maart 1984
Vleeshal (Kaart)

Op 17 februari 1984 werd een installatie van de Zeeuwse kunstenaar William Verstraeten geopend, waarbij het stadhuis van Middelburg op een zodanige wijze werd verplaatst dat de lengteas van de hal op het magnetische noorden werd gericht.