Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Going to the heart of the centre of the gardens of delights

Jeffrey Shaw

Solotentoonstelling

26 juli – 30 augustus 1986
Vleeshal (Kaart)

Curator: Anton van Gemert

Placeholder

Beelden, verkregen via groot-beeld videoprojectie in de geheel verduisterde Vleeshal, en de hiermee samenhangende muziek- en tekstfragmenten worden door een computer gestuurd. De bezoeker, steeds één bezoeker tegelijkertijd, loopt door het midden van de hal over een met paaltjes en blauwe lichten aangegeven pad. Tijdens deze wandeling naar het achter in de hal opgehangen projectie scherm passeert de bezoeker zeven zones. De grens tussen iedere zone wordt gemarkeerd door twee paaltjes. Elke grenspassage veroorzaakt een geleidelijke verandering in het beeld op het scherm en het geluid uit de speakers; elke verandering duurt ca. 20 seconden.

De beeldveranderingen op het scherm bestaan uit de geleidelijke overgang van een beeld, ontleend aan de film l’Empire des Sens van de Japanse cineast Oshima in detail-afbeeldingen van het schilderij De tuin der Lusten van Hieronymus Bosch. Elke verschillende landen en tijden en gesproken teksten. De wandeling terug naar het beginpunt; een opening tussen twee dranghekken, waarachter twee t.v. monitoren staan opgesteld waarvan de symboliek voor zich zelf spreekt, veroorzaakt dezelfde veranderingen als op de heenweg echter nu in omgekeerde volgorde.

Binnen het werk van Shaw is vrijwel altijd sprake van het opnieuw tot leven wekken van de kracht in de betekenis van beelden, symbolen en tekens uit het verleden met behulp van geavanceerde hedendaagse technologie. De installatie in de Vleeshal kan worden gezien als een hoopvolle poëtische metafoor voor de reis die het leven is, nu met erotiek als focus en met duidelijke verwijzingen naar het werk van o.a. Yves Klein, Oshima en Bosch.

De begeleidende catalogus bevat documentatie over deze installatie en drie andere belangrijke projecten binnen het werk van Jeffrey Shaw. De tekst, gebaseerd op twee recente interviews door respectievelijk Jan Middendorp en Antje von Gaevenitz, gaat dieper in op de ideeën en motieven binnen zijn werk.