GIN

Harry van de Vliet

Solotentoonstelling

16 september – 15 oktober 1988
Vleeshal (Kaart)

Curator: Anton van Gemert

Suggestie, realiteit, een filosofie? In principe is een dergelijke zinsnede open voor velerlei interpretaties. Deze tekst moet dan ook uitsluitend worden gezien als een index, een opsomming van de waarschijnlijke ingredienten. Het idee om in de Vleeshal een presentatie van het werk van Harry van de Vliet te programmeren bestaat reeds geruime tijd. Een studie verblijf in Maison Jaune van de Foundation Kroller Muller te Zuid Frankrijk gedurende mei, juni, juli van dit jaar vormde echter een direct gelegenheid om dit thans te doen. De mogelijk uitkomst bleef hierbij geheel open, voor beide partijen een vraag, doch thans beantwoord: GIN. Dat GIN niet los kan worden gezien van het voorgaande werk van Harry van de Vliet, waarbij terzijde doch hier verder buiten beschouwing gelaten ook het Breestraat-project zou moeten worden genoemd, behoeft geen betoog.