Eigen Collectie

Groepstentoonstelling

31 oktober – 10 december 2000
Vleeshal (Kaart)

Curatoren: Dick Anbeek, Shoona Tahitu, Thijs van der Vliet, Ton Kerkhove

Om Middelburg dichter bij De Vleeshal te betrekken werden inwoners van Middelburg uitgenodigd om presentaties in te richten met werk uit de eigen collectie van De Vleeshal.

Als inwoners van Middelburg werden Dick Anbeek, Shoona Tahitu, Thijs van der Vliet en Ton Kerkhove door De Vleeshal uitgenodigd werken te kiezen uit de eigen collectie en hier presentaties mee in te richten. Om de twee weken werd een nieuwe expositie geopend, waarbij de samensteller zijn/haar keuze toelichtte. In De Vleeshal hingen interviews met de samenstellers.

Deze tentoonstellingen waren erop gericht een discussie op gang te brengen over de aard, samenstelling en toekomst van De Vleeshal collectie. Daarbij waren in deze tentoonstellingenreeks voor het eerst alle werken uit de eigen de collectie te zien. Terwijl de eigen collectie al menigmaal ter sprake was gekomen in Zeeland, wist niemand precies wat de collectie nou eigenlijk behelsde.

Serie

Vleeshal is niet alleen een bijzonder centrum voor hedendaagse kunst dankzij haar atypische tentoonstellingsruimte en verrassende programmering, maar ook omdat zij een collectie heeft - een unicum. In de jaren 1990 werd onder impuls van toenmalig directeur Lex ter Braak aan een ambitieuze collectie van hedendaagse beeldende kunst begonnen. Deze collectie was bestemd voor een nieuw voorzien museum in Middelburg, met als werktitel Museum IX/13.

De collectie betreft twee blokken, enerzijds landelijke en lokale kunst uit de BKR-regeling (de afkorting BKR staat voor Beeldende Kunstenaars Regeling, een internationaal unieke regeling, die van 1949 tot 1987 kunstenaars een (tijdelijk) inkomen bood in ruil voor kunstwerken of andere artistieke tegenprestaties). Anderzijds een aanzet tot een radicaal internationale collectie hedendaagse kunst, met enkele grote ensembles van een beperkt aantal kunstenaars (met o.a. Jimmie Durham, Nedko Solakov, Suchan Kinoshita, Cameron Jamie, Pippilotti Rist en Job Koelewijn), maar te weinig om er zonder doorgedreven verdere collectie-uitbouw een lokale werking mee te kunnen opzetten. De stad Middelburg besloot dit museum niet te bouwen en de collectie niet verder te zetten. De aanzet van collectievorming had daardoor zijn mogelijke context en zichtbaarheid verloren en bezwaarde Vleeshal, voor wie de collectie een opslagkost en beheersvraagstuk was geworden.

Gezien de nauwe historische banden tussen Middelburg en Antwerpen, het collectieprofiel van het M HKA en het feit dat Bart De Baere lid was van de adviescommissie bij de samenstelling van de Vleeshal-collectie, werd ze aan het M HKA in langdurige bruikleen gegeven. M HKA gaf deze collectie een publiek bestaan door de kunstwerken te valoriseren in zijn collectietentoonstellingsbeleid.

Er is al jaren geen actief aankoopbeleid meer. De collectie wordt hier en daar uitgebreid met sporadische aankopen en schenkingen van kunstenaars die deel uitmaken van het Vleeshal-programma.