Educatieve workshop Valse Tranen

Workshop

21 juni – 30 augustus 2015
Vleeshal (Kaart)

Gratis toegang

Voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs

De workshop Valse Tranen vond plaats in Vleeshal Zusterstraat en speelde in op de thematiek van de groepstentoonstelling en het werk van Cally Spooner. De leerlingen werden na het bekijken van de tentoonstelling op een speelse en tegelijkertijd serieuze manier uitgenodigd om hun eigen emoties en vooral de manier waarop ze daaraan vorm geven onder de loep te nemen.

Deze workshop werd verzorgd door Femke Gerestein.

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.