Educatieve workshop Teeth, Gums, Machines, Future, Society

Workshop

25 – 28 september 2017
Vleeshal (Kaart)

Gratis toegang

In deze workshop maakten kinderen in navolging van het essay A Cyborg Manifesto van Donna Haraway uit 1984 (een sleutelelement in de tentoonstelling van Lili Reynaud Dewar) hun eigen minimanifest. Ze dachten na over hun ideeën en adviezen voor de toekomst, namen een standpunt in en spraken hun minimanifest in op video.

Er werden meerdere groepen kinderen ontvangen in de periode van 25 tot en met 28 september.

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.