Deze website maakt gebruik van Google analytics (GA4) en gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Educatieve workshop Strata of the Slow, Buried Trench

Workshop

23 november – 4 december 2017
Vleeshal (Kaart)

Gratis toegang

In Strata of the Slow, Buried Trench toonde Pinsky nieuwe werken – installaties met beelden, foto’s en een film – die zij het afgelopen jaar specifiek ontwikkelde voor de Vleeshal in het voormalige stadhuis. Toen het laat Gotische gebouw van 1452 tot 1520 verrees, ervoer de stad een economische bloeiperiode, mede dankzij de directe zeeverbinding die intensieve en internationale handel mogelijk maakte. Voor het passeren van de sluizen en de bruggen moesten de schepen met eigen soort munteenheid betalen, de zogeheten “bakenloodjes”. Pinsky maakte haar eigen "bakenloodjes" voor de tentoonstelling.

In deze workshop gingen kinderen aan de slag met klei om hun eigen munten, "bakenloodjes", te maken. Deze werden tijdelijk geïntegreerd in de tentoonstelling en tijdens een kindervernissage gepresenteerd.

Er werden meerdere groepen kinderen ontvangen in de periode van 23 november tot en met 4 december.

Serie

Vleeshal hecht veel waarde aan educatie. Haar educatieve programma bij de tentoonstellingen is tweeledig: ten eerste ligt er voor elk kind een educatieve opdracht klaar bij de balie. Deze opdracht gaat uit van de belevingswereld van het kind. Ten tweede organiseert Vleeshal educatieve workshops voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De workshop bestaat uit een receptief deel waarin de tentoonstelling samen met de leerlingen wordt bekeken en besproken. Daarnaast is er een reflectief deel met een verwerkingsopdracht.