De Kunst van Kiezen

Groepstentoonstelling

1 juli – 14 oktober 2012
Vleeshal Zusterstraat (Kaart)

Werk uit de collectie van het M HKA in Antwerpen

Curator: Het publiek

De SBKM/De Vleeshal presenteert de gemeentelijke kunstcollectie door publiek gekozen. Van 1 juli tot en met 14 oktober presenteert de Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM/De Vleeshal) in samenwerking met de PZC en boekhandel De Drvkkery in De Kabinetten van De Vleeshal de tentoonstelling De Kunst van Kiezen, met kunstwerken uit de eigen collectie.

De tentoonstelling is samengesteld door publiek. PZC-lezers, vrienden van Vleeshal, scholieren van Nehalennia, het Pontes Lyceum en bezoekers in De Drvkkery hebben gestemd op hun favoriete kunstwerk. Tot en met 14 oktober zijn in De Kabinetten van De Vleeshal de werken te bezichtigen die de meeste stemmen hebben gekregen. Gekozen is onder meer werk van Maartje Korstanje, Marlow Moss, Job Koelewijn, Bianca Runge, Marijke van Warmerdam, Liza May Post, Fransje Killaars. In De Drvkkery hangen twee werken van Piet Dieleman. De SBKM/De Vleeshal beheert de gemeentelijke kunstcollectie die is ondergebracht in het depot van het M HKA in Antwerpen. Van de ruim 150 werken wordt regelmatig een selectie getoond in De Vleeshal of in De Kabinetten van De Vleeshal. Voor de tentoonstelling De Kunst van Kiezen werd een selectie van 36 kunstwerken gemaakt en voorgelegd aan het publiek. De tentoonstelling opent op 30 juni om 17 uur in De Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7 in Middelburg. Tot en met 14 oktober kunt u de werken bezichtigen die de meeste stemmen hebben gekregen.

Personen

Serie

Vleeshal is niet alleen een bijzonder centrum voor hedendaagse kunst dankzij haar atypische tentoonstellingsruimte en verrassende programmering, maar ook omdat zij een collectie heeft - een unicum. In de jaren 1990 werd onder impuls van toenmalig directeur Lex ter Braak aan een ambitieuze collectie van hedendaagse beeldende kunst begonnen. Deze collectie was bestemd voor een nieuw voorzien museum in Middelburg, met als werktitel Museum IX/13.

De collectie betreft twee blokken, enerzijds landelijke en lokale kunst uit de BKR-regeling (de afkorting BKR staat voor Beeldende Kunstenaars Regeling, een internationaal unieke regeling, die van 1949 tot 1987 kunstenaars een (tijdelijk) inkomen bood in ruil voor kunstwerken of andere artistieke tegenprestaties). Anderzijds een aanzet tot een radicaal internationale collectie hedendaagse kunst, met enkele grote ensembles van een beperkt aantal kunstenaars (met o.a. Jimmie Durham, Nedko Solakov, Suchan Kinoshita, Cameron Jamie, Pippilotti Rist en Job Koelewijn), maar te weinig om er zonder doorgedreven verdere collectie-uitbouw een lokale werking mee te kunnen opzetten. De stad Middelburg besloot dit museum niet te bouwen en de collectie niet verder te zetten. De aanzet van collectievorming had daardoor zijn mogelijke context en zichtbaarheid verloren en bezwaarde Vleeshal, voor wie de collectie een opslagkost en beheersvraagstuk was geworden.

Gezien de nauwe historische banden tussen Middelburg en Antwerpen, het collectieprofiel van het M HKA en het feit dat Bart De Baere lid was van de adviescommissie bij de samenstelling van de Vleeshal-collectie, werd ze aan het M HKA in langdurige bruikleen gegeven. M HKA gaf deze collectie een publiek bestaan door de kunstwerken te valoriseren in zijn collectietentoonstellingsbeleid.

Er is al jaren geen actief aankoopbeleid meer. De collectie wordt hier en daar uitgebreid met sporadische aankopen en schenkingen van kunstenaars die deel uitmaken van het Vleeshal-programma.