Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. U kunt uw cookievoorkeuren aangeven via de knop "Instellingen aanpassen".

Beyond the Dust

Linda Fregni Nagler, Mark Geffriaud, Invernomuto, Jeroen Kooijmans, Irene Kopelman, Benoît Maire, Diego Marcon, Richard Sympson, Clément Rodzielski, Roma Publications, Batia Suter, Raphaël Zarka

Groepstentoonstelling

17 september – 12 december 2010
Vleeshal (Kaart)

Vleeshal Zusterstraat, La Fabbrica del Vapore (Milan), Centre Culturel Français de Milan, Fondation d’entreprise Ricard (Paris)

Curatoren: Francesca di Nardo, Lorenzo Benedetti

'Beyond the Dust' – Artists’ Documents Today, 2011
Installatiefoto
Leo van Kampen fotografie | Beyond the Dust | Linda Fregni Nagler, Mark Geffriaud, Invernomuto, Jeroen Kooijmans, Irene Kopelman, Benoît Maire, Diego Marcon, Richard Sympson, Clément Rodzielski, Roma Publications, Batia Suter, Raphaël Zarka

Een project van de Dena Foundation for Contemporary Art in samenwerking met de Dienst Vrije Tijd van de stad Milaan, De Vleeshal in Middelburg en de Fondation d’entreprise Ricard in Parijs. Met steun van het Istituto italiano di cultura in Parijs.

Beyond the Dust – Artists’ Documents Today is een Europees tentoonstellingsproject waarin twaalf kunstenaars worden gepresenteerd die op de drempel staan van een internationale doorbraak.

Het project loopt van september 2010 tot januari 2011 en vindt plaats op locaties in Nederland, Italië en Frankrijk: De Kabinetten van De Vleeshal in Middelburg, de Fabbrica del Vapore in Milaan en de Fondation d’entreprise Ricard in Parijs.

In het kader van drie verschillende tentoonstellingen stellen de kunstenaars telkens een specifiek werk voor dat, interpretatief of formeel, binnen een overkoepelend project past waarin aspecten van waarheidsgetrouwheid en valsheid van documenten en archiefbronnen worden onderzocht.

Beyond the Dust – Artists’ Documents Today biedt de kunstenaars een theoretisch kader voor het gebruiken en manipuleren van vorm, beeld en tekst, waarbij de nadruk zowel op de formele implicaties daarvan ligt als op inhoudelijke kwesties, met name reflectie op filosofische, politieke en sociale thema’s. Door met die ingrediënten te werken staan de kunstenaars immers niet alleen stil bij de thema’s vervat in hun afzonderlijke werken, maar roepen ze ook op tot bredere reflectie over de betekenis van herinnering in een hedendaagse context, en daarmee over noties als betrouwbaarheid, fictie en vervalsing.

Met dit project wil de Dena Foundation for Contemporary Art internationale culturele uitwisselingen aanmoedigen en verder ontwikkelen ter ondersteuning van jonge Italiaanse kunstenaars, een van haar kerntaken sinds de oprichting in 2001. Een van de locaties waar zo’n waardevolle, vruchtbare uitwisseling dankzij dit initiatief kan plaatsvinden is de Fabbrica del Vapore in Milaan, waar de Dena Foundation een programma voor kunstenaarsverblijven mogelijk maakte, in samenwerking met het Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets in Parijs. Het publiek kan via de tentoonstelling getuige zijn van de vitaliteit en het belang van kunstenaarsmobiliteit en intensieve contacten met artistieke praktijken in het buitenland.

Het project gaat vergezeld van een catalogus die zal verschijnen bij Roma Publications en tot stand is gekomen in samenwerking met het CNAP – Centre National des Arts Plastiques in Parijs. Bovendien zal het unieke werk van Richard Sympson financieel worden ondersteund door het CNAP en worden vastgelegd in een kunstenaarsboek, bij wijze van bijzonder archief.