Amor en Psyche

Peter Vermeulen

Solotentoonstelling

27 april – 2 juni 1991
Vleeshal (Kaart)

Curator: Ijsbrand van Veelen

En rijdt een treintje over het fietswiel van Marcel Duchamp; gele houten olifantjes lijken door een bak met zand te ploegen, gadegeslagen door zwarte soortgenoten; aan unsters gehangen schommels zijn getooid met namen van legendarische pioniers uit de geschiedenis van de luchtvaart. Er is nog een treintje: doelloos, eeuwig rondrijdend op een cirkelvormig trace dat is opgehangen aan zes omhoog staande hengels die om de beurt doorbuigen als het gewicht van het langsrijdende treintje hun flexibiliteit test.

In de geconstrueerde wereld van beeldend kunstenaar Peter Vermeulen spelen beweging en geluid een hoofdrol. Dat maakt zijn werk bij uitstek twintigste-eeuws, want vroeger bewoog er niets in de kunst. De dingen stonden star en onbeweeglijk te verwijzen naar een wereld die zich elders bevond.