This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

Begin van een Beeld

Hans Haacke

Solo exhibition

21 – 30 April 1979
Vleeshal (Map)

Curator: André Oosthoek

Hans Haacke
Press Release | Begin van een Beeld | Hans Haacke

This text is only available in Dutch

Aan het eind van de bewegingen staat het kale object, ontdaan van alle versluiering, klaar voor onmiddellijk gebruik. Met die objecten krijgen de toeschouwers – de man en vrouw die met Haacke meekijken, vooruit of terug – in de meest letterlijke zin ‘te maken’.

Ze staan op zich, geïsoleerd en juist door Haacke’s selectie en isolatie wordt dat wat ze aan grotere gehelen – Het Netwerk – bindt, duidelijk: een pars pro toto-effect, waarbij het radertje het demasqué van het uurwerk in de hand heeft (en werkt).