This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

Concert/Performance

Eric Ross

Concert, Performance

24 April 1980
5 – 8 pm
Vleeshal (Map)

'Eric Ross', photo: Mary Ross | Concert/Performance | Eric Ross

This text is only available in Dutch

De visuele begleiding bij Eric’s muziek is zichtbare muziek, een uitvinding van Jim Kuzma, die in het voorjaar van 1977 gereed was. Het is een dynamische vertoning van 64 tonen, welke door vertikale gekleurde strepen worden belichaamd. Elke noot van de schaal van 12-tonen heeft z’n eigen kleur- ‘E’ is rood. Een microfoon pikt het geluid op en het geluid verlicht een streep maar een noot vol scharkeringen verlicht vele strepen tegelijk. Het enige andere bestaande model hiervan staat op een permanente tentoonstelling in het ‘Museum of Science’ in Boston, Massachusetts. Honderd noten vullen een scherm van twee bij drie meter met een zeer nauwkeurige samenstelling en schakering.

Persons

Eric Ross