This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

Studie voor de evenaar

Johan Cornelissen

Solo exhibition

4 – 7 March 1982
Wandelkerk (Map)

Johan Cornelissen. Exhibition view. Photo: Johan Sinke | Studie voor de evenaar | Johan Cornelissen

This text is only available in Dutch

Johan Cornelissen heeft de afgelopen jaren verschillende reisprojecten uitgevoerd. Als uitgangspunt geldt steeds de wijze waarop topo- en geografische gegevens zich verhouden tot de dagelijkse werkelijkheid. Dit jaar gaat hij een reis over de evenaar maken. Ook hierbij gaat het om de confrontatie tussen de abstractie (de lijn) en de realiteit van het gebied, waar de mens die lijn denkbeeldig trekt. Het gaat er niet om de imaginaire lijn zo precies mogelijk te volgen, maar om in het gebied, dat in de onmiddellijke omgeving van de evenaar ligt werkstukken te maken, die in Nederland communicabel gemaakt, direct via media als radio, krant, drukwerk verspreid kunnen worden.

Om een gevarieerd publiek te bereiken zijn tevens een aantal verschillende presentatiepunten in Amsterdam, buiten het kunstcircuit, gekozen.