This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

(Printmaking)exhibition: an installation

William Verstraeten

Solo exhibition

18 September – 11 October 1982
Vleeshal (Map)

This text is only available in Dutch

Een enorm wit blok – 24 meter lang, 1.2 meter breed, 3 meter hoog – dat zich in disharmonie bevindt met de omgeving. De situatie wordt op geen enkele wijze verklaard door de architektoniese retoriek van de hal, en is slechts het gevolg van een voornemen om op een topografies vlak het reële noorden middels een skulpturale vorm te markeren. Als zodanig is de verstoring van het ruimtelijk evenwicht de konsekwentie van een ander getoond werk, de z.g. ‘Filminstallatie’. Daar is de kunstenaar (op de film) doende om een lege Vleeshal dit reel noorden met behulp van een kompas te bepalen. In aanwezigheid van een bezoeker verabsoluteert hij vervolgens het opties gegeven van de tegelvloer, waardoor deze deel wordt van een meetkundig vlak.