This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

Warming up etc. etc. etc. Company

Miguel-Ángel Cárdenas

Solo exhibition

22 August – 10 November 1979
Vleeshal (Map)

Michael Cardena
Exhibition image | Warming up etc. etc. etc. Company | Miguel-Ángel Cárdenas

This text is only available in Dutch

Als we de leer der modern fysica mogen geloven dan bestaat onze wereld, een gesloten en eindig systeem, slechts uit een lange en tragische energiecrisis, die onherroepelijk leidt naar een algehele gelijkschakeling (of homogenisatie): de thermische dood. En wat is hiervan de oorzaak? Niet de Arabische sheikhs noch onze overindustrialisatie (alhoewel die er veel toe bijdragen) doch de tweede Hoofdwet der Thermodynamica, de Wet van Clausius genaamd, die stelt dat energie in haar constante en uiteindelijk fatale vervorming onvermijdelijk aan kracht inboet. Dit is het verschijnsel van warmteverlies. Onze melkweg glijdt systematisch naar een toestand van intense KOUDE, een absoluut nulpunt dat ligt bij 283,15 graden Celsius een temperatuur waarbij de vaste stof vergaat en met haar, onze genoegens en ons leven. Ter geruststelling zij echter gezegd dat het nog wel enige tijd zal duren alvorens dit proces – hoe onafwendbaar het ook is – zich zal hebben voltrokken.