This website uses different types of cookies. You can read more about this in our Cookie Statement. You can indicate your cookie preferences via the "Change settings" button.

Farbraum

Oswald Oberhuber

Solo exhibition

29 April – 21 May 1983
Vleeshal (Map)

Curator: Jan Hoet

Oswald Oberhuber. Exhibition view. Photo: Wim Riemens | Farbraum | Oswald Oberhuber

This text is only available in Dutch

Het oeuvre van een kunstenaar hoeft niet noodzakelijk een formele, een voor de leek "logische" rechtlijnigheid te vertonen, wil het diens artistieke persoonlijkheid waarbogen en de konsekwentie van zijn visie onderstrepen. Grilligheid en weerbarstigheid, kritische weerzin en ongenoegen, onmacht en innerlijke twijfel zouden weleens de belangrijkste karaktertrekken van een kunstenaar zijn, om zich als de voornaamste kwaliteiten in zijn kunstwerk te manifesteren. Oswald Oberhuber behoort tot het slag kunstenaars dat vanuit een dergelijke instelling functioneert en daarvoor ook gebruik maakt van de meest uiteenlopende uitdrukkingsmiddelen. Alle middelen zijn dan goed om het artistieke doel te bereiken. Dit doel wordt door ons verwoord als "het waarmaken van het unieke moment van het creatieve potentieel". Vandaar dat Oberhuber repetitie en variatie, die enkel leiden tot steriliteit, expliciet uit de weg gaat.